PULO loojateks on Kati ja Liis, kaks disaini armastavat naist.

Meie toodetavate valgustite disaini käekiri on minimalistlik ja tootmine maksimaalselt säästlik. Valmistame ise liimpuidu, milleks kasutame põrandate tootmisjääke. Treimise, puurimise ja freesimisega saame samuti ise hakkama ning kõikides meie valgustites on kasutusel LED valgusallikad.

PULO duo ka ruumide loojad - üks küsimus viis teiseni ja nii on meie abiga valmis saanud mitmed kodud ja kontorid ning avalikud ruumid.